Trang chủ / DỊCH VỤ KẾ TOÁN / Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính

Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính

I. CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THỰC HIỆN

  1. Kiểm tra sự phù hợp của các chứngtừ kế toán.
  2. Kiểm tra việc định khoản của các nghiệp vụ kế toán.
  3. Kiểm tra việc hạch toán các nhiệp vụ kinh tế phát sinh.
  4. Kiểm tra việc lập và kê khai báo cáo thuế VAT hàng tháng.
  5. Kiểm tra lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
  6. Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
  7. Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính theo quy định.
  8. Tư vấn, điều chỉnh cho doanh nghiệp các sai sót, chưa phù hợp với quy định của pháp luật.
  9. Tư vấn điền chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch.

II.PHÍ DỊCH VỤ

Phí dịch vụ được xác định theo số lượng chứng từ phát sinh hàng tháng như sau:

STT

SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ

PHÍ / THÁNG

I

NGÀNH DỊCH VỤ

PHÍ / THÁNG

1

Không phát sinh 100.000 đồng / tháng

2

Từ 01 đến 10 chứng từ / tháng 300.000 đồng / tháng

3

Từ 11 đến 20 chứng từ / tháng 500.000 đồng / tháng

4

Từ 21 đến 30 chứng từ / tháng 800.000 đồng / tháng

5

Từ 31 đến 50 chứng từ / tháng 1.000.000 đồng / tháng

6

Từ 51 đến 70 chứng từ / tháng 1.200.000 đồng / tháng

7

Từ 71 đến 100 chứng từ / tháng 1.500.000 đồng / tháng

8

Từ 101 đến 150 chứng từ / tháng 2.000.000 đồng / tháng

9

Từ 151 đến 200 chứng từ / tháng 2.500.000 đồng / tháng

10

Trên 200 chứng từ 3.000.000 đồng / tháng

II

NGÀNH THƯƠNG MẠI

PHÍ / THÁNG

1

Không phát sinh 100.000 đồng / tháng

2

Từ 01 đến 10 chứng từ / tháng 400.000 đồng / tháng

3

Từ 11 đến 20 chứng từ / tháng 800.000 đồng / tháng

4

Từ 21 đến 30 chứng từ / tháng 1.000.000 đồng / tháng

5

Từ 31 đến 50 chứng từ / tháng 1.200.000 đồng / tháng

6

Từ 51 đến 70 chứng từ / tháng 1.500.000 đồng / tháng

7

Từ 71 đến 100 chứng từ / tháng 2.000.000 đồng / tháng

8

Từ 101 đến 150 chứng từ / tháng 2.500.000 đồng / tháng

9

Từ 151 đến 200 chứng từ / tháng 3.000.000 đồng / tháng

10

Trên 200 chứng từ 3.500.000 đồng / tháng

III

NGÀNH XÂY DỰNG

PHÍ / THÁNG

1

Không phát sinh 100.000 đồng / tháng

2

Từ 01 đến 10 chứng từ / tháng 400.000 đồng / tháng

3

Từ 11 đến 20 chứng từ / tháng 800.000 đồng / tháng

4

Từ 21 đến 30 chứng từ / tháng 1.200.000 đồng / tháng

5

Từ 31 đến 50 chứng từ / tháng 1.500.000 đồng / tháng

6

Từ 51 đến 70 chứng từ / tháng 1.800.000 đồng / tháng

7

Từ 71 đến 100 chứng từ / tháng 2.000.000 đồng / tháng

8

Từ 101 đến 150 chứng từ / tháng 2.500.000 đồng / tháng

9

Từ 151 đến 200 chứng từ / tháng 3.000.000 đồng / tháng

10

Trên 200 chứng từ 3.500.000 đồng / tháng

III

NGÀNH SẢN XUÂT

PHÍ / THÁNG

1

Không phát sinh 100.000 đồng / tháng

2

Từ 01 đến 10 chứng từ / tháng 500.000 đồng / tháng

3

Từ 11 đến 20 chứng từ / tháng 1.000.000 đồng / tháng

4

Từ 21 đến 30 chứng từ / tháng 1.500.000 đồng / tháng

5

Từ 31 đến 50 chứng từ / tháng 2.000.000 đồng / tháng

6

Từ 51 đến 70 chứng từ / tháng 2.500.000 đồng / tháng

7

Từ 71 đến 100 chứng từ / tháng 3.000.000 đồng / tháng

8

Từ 101 đến 150 chứng từ / tháng 3.500.000 đồng / tháng

9

Từ 151 đến 200 chứng từ / tháng 4.000.000 đồng / tháng

10

Trên 200 chứng từ 5.000.000 đồng / tháng
Lưu ý : Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% thuế VAT

Mời quý khách liên hệ trực tiếp để được tư vấn và nhận báo giá chính xác :         

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN & TƯ VẤN THUẾ

TOÀN TÂM VIỆT

Địa chỉ : Số 36, Kp. Phú Hòa, P. Hòa Lợi, TX. Bến Cát, Bình Dương

Tel: (0274) 3589 712 –  (0274).3589.713

Hotline : 0976.000.168

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.