Trang chủ / DỊCH VỤ KẾ TOÁN

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Dịch vụ làm sổ kế toán

CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THỰC HIỆN Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp. Tìm hiểu thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp. Kiểm tra chứng từ kế toán. Phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán. Loại bỏ, điều …

Xem chi tiết »

Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính

I. CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THỰC HIỆN Kiểm tra sự phù hợp của các chứngtừ kế toán. Kiểm tra việc định khoản của các nghiệp vụ kế toán. Kiểm tra việc hạch toán các nhiệp vụ kinh tế phát sinh. Kiểm tra việc lập và kê khai báo cáo thuế …

Xem chi tiết »

Dịch vụ kế toán trưởng

I. CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG THỰC HIỆN Thiêt lập sổ sách kế toán. Đứng tên ký kế toán trưởng trên các hồ sơ kế toán của doanh nghiệp. Phân công công việc cho nhân viên của phòng kế toán. Đào tạo, hướng dẫn, huấn luyện nghiệp vụ kế toán …

Xem chi tiết »

Dịch vụ lập báo cáo tài chính

CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THỰC HIỆN Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp. Tìm hiểu thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp. Kiểm tra chứng từ kế toán. Phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán. Loại bỏ, điều …

Xem chi tiết »

Dịch vụ kế toán

CÔNG VIỆC KÊ KHAI THUẾ Khai thuế môn bài hàng năm Lập các báo cáo thuế gửi cơ quan thuế hàng tháng, quý theo quy định Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm …

Xem chi tiết »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.